активаційний


активаційний
—————————————————————————————
активаці́йний
прикметник

Орфографічний словник української мови. 2005.

Смотреть что такое "активаційний" в других словарях:

  • активаційний — а, е, спец. Прикм. до активація. •• Активаці/йний ана/ліз визначення якісного й кількісного складу речовин за випромінюванням ними радіоактивних ізотопів …   Український тлумачний словник

  • активаційний реаґент — Syn: активаційний реяґент …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • активаційний реактив — Syn: активаційний реяктив …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • активаційний реяґент — Syn: активаційний реаґент …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • активаційний реяктив — Syn: активаційний реактив …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • активаційний аналіз — активационный анализ activation analysis *Aktivierungsanalyse якісне і кількісне визначення складу речовини, яке базується на вимірюванні енергії випромінювання і періодів напіврозпаду радіоактивних ізотопів, які утворюються в речовині, що… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • активаційний аналіз вод — активационный анализ вод activation analysis of waters *Aktivierungsanalyse for Wasser, Wasser Aktivierungsanalyse – базується на вивченні ядерних реакцій при опроміненні проби нейтронами або гамма променями. В результаті утворюються ізотопи, які …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гамма-активаційний аналіз — гамма активационный анализ gamma ray activation analysis *Gamma Aktivierungsanalyse метод кількісного аналізу елементного складу речовини за оцінкою індукованої радіоактивності, що виникає внаслідок збудження атомних ядер при опроміненні зразка… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • каротаж нейтронно-активаційний — карот(т)аж нейтрон активационный neutron activation logging *Neutronenaktivierungslog метод дослідження у свердловинах, оснований на вивченні випромінювання ядер атомів г.п., активованих нейтронами. Застосовується для кількісного визначення… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • радіоактиваційний — а, е. Стос. до радіоактивації. •• Радіоактиваці/йний ме/тод те саме, що активаці/йний ме/тод …   Український тлумачний словник